CLICK ĐỂ VÀO DIỄN ĐÀN

Photo
Họ và tên Hứa Nhật Gia Nghi
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 99 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hồ Thị Thu Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Vật lý, Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Văn Lữ
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 62 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lai Thuy Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 82 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Yến Nhung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 84 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Trọng Nghĩa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Mỹ thuật
Điểm số 3633 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thạch Thị Liễu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thachthilieultv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Châu Đức
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đinh Thị Phương Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 704 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Mỹ Xuyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Ngọc Thảo
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Điểm số 22 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Cao Thanh Huyền
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huyenct77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 898 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phanthị Phượng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phanphuongltv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 223 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Thị Thúy Anh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuyanh85
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 26 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Oanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/Dovebirb2007
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuyhang_ltv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 12 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thach Sene
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thachsene
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 13644 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thanh Dương
Giới tính Nam
Website http://thanhduongltv.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lương Thế Vinh
Quận/huyện Quận Ninh Kiều
Tỉnh/thành Cần Thơ
Chuyên môn Công nghệ, Tin học, Thể dục
Điểm số 58186 (xem chi tiết)

Liên kết các trang của Sở GD và Phòng GD

500 thành ngữ tiếng Anh

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Trắc nghiệm nghề nghiệp

Những nhân vật nổi tiếng thế giới

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Thư giãn ngày hè

Thư giãn ngày hè - Phần hướng dẫn

Trò chơi ô chữ