CLICK ĐỂ VÀO DIỄN ĐÀN

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Lương Thế Vinh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Lớp 9P

Nguyễn Minh Anh 9P x 11/10/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 146H1 đ Trần Văn Hoài P. XK Nguyễn Thùy Vân Anh 9P x 16/04/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 172B đ 3/2 P. HL Nguyễn Huỳnh Thành Công 9P 16/09/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 93/3A đ Trần Hưng Đạo P. AP ...

Lớp 9A7

Nguyễn Duy Anh 9A7 07/09/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 13/7 đ Mậu Thân P. XK Huỳnh Ngọc Lan Anh 9A7 x 08/01/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 30/2B đ Mậu Thân P. AN Cao Nguyễn Trúc Anh 9A7 x 15/07/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 64/10 đ 30/4 P. HL Nguyễn Hoàng...

Lớp 9A6

Phạm Tiểu Anh 9A6 x 13/07/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 190/8M đ 30/4 P. HL Bùi Tuấn Anh 9A6 20/02/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 151/38A đ Trần Hòang Na P. HL Nguyễn Hoàng Quốc Bảo 9A6 14/06/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 95/29/7 đ Mậu Thân P. XK Nguyễn Tư Thái...

Lớp 9A5

Huỳnh Đức Anh 9A5 16/03/1994 Cần Thơ - Cần Thơ 3/3 đ Tầm Vu P. XK Phạm Thế Anh 9A5 23/04/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 2/50 đ 3/2 P. HL Đặng Ngọc Châu 9A5 x 04/09/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 110A đ Mậu Thân P. AP Trần Ngọc Diễm 9A5 x ...

Lớp 9A4

Lê Thị Kim Ba 9A4 x 09/10/1995 Châu Thành - Cần Thơ 190/12 đ 30/4 P. HL Nguyễn Ngọc Châu Bảo 9A4 x 12/09/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 300A1 đ Tầm Vu P. HL Bùi Minh Chánh 9A4 19/10/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 70 đ Tầm Vu P. HL Nguyễn Quang...

Lớp 9A3

Ngô Thị Hoàng Anh 9A3 x 05/08/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 7/8 đ 30/4 P. XK Lâm Thiện Anh 9A3 08/05/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 82 đ Tầm Vu P. HL Trịnh Thị Thúy Anh 9A3 x 17/10/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 71/48 đ Quang Trung P. XK Huỳnh Ngọc...

Lớp 9A2

Nguyễn Võ Duy Anh 9A2 03/03/1993 Cần Thơ - Cần Thơ 112/32 đ 3/2 P. HL Phạm Nhật Phương Anh 9A2 x 12/01/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 50/86 đ Trần Hoàng Na P. HL Trần Trung Anh 9A2 x 06/01/1995 Châu Thành - Cần Thơ 29/6 đ 30/4 P. HL Lê Tuấn...

Lớp 9A1

Lê Phan Đăng Duy 9A1 08/11/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 296 đ 30/4 P. HL Nguyễn Phạm Duy 9A1 28/03/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 117/10 đ 3/2 P. HL Lê Thụy Kiều Duyên 9A1 x 25/09/1995 Cần Thơ - Cần Thơ 219A1 đ 3/2 P. HL Mai Tấn Đạt 9A1 03/07/1995 ...

Lớp 8P

Nguyễn Tú Anh 8P x 16/10/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 231A đ 30/4 P. HL Nguyễn Ngọc Vân Anh 8P x 05/05/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 45J/2 đ Nguyễn Văn Cừ P. AK Phan Thị Thu Bình 8P x 22/02/1996 Trà Vinh 17/3 đ Thạnh Mỹ P. LB Trương Nguyễn Minh...

Lớp 8A10

Trần Thị Ngọc Anh 8A10 x 11/10/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 11/47 đ Mậu Thân P. XK Thượng Quan Thiên Ân 8A10 05/05/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 62 đ Tầm Vu P. HL Trần Trương Thế Bảo 8A10 09/10/1995 Cần Thơ - Cần Thơ F2 đ Khu I ĐHCT P. HL ...

Lớp 8A9

Ngô Nguyễn Minh Anh 8A9 x 30/11/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 14/2/7 đ Nguyễn Thị Minh Khai P. AL Nguyễn Tuấn Anh 8A9 28/05/1996 Cần Thơ 168B đ Quảng Trọng Hoàng P. HL Nguyễn Phan Việt Anh 8A9 24/11/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 123 đ 3/2 P. HL Nguyễn Thị Ngọc...

Lớp 8A8

Dương Nguyễn Mai Anh 8A8 x 03/11/1996 Cần Thơ - Cần Thơ E5 ĐH đ 30/4 P. HL Phạm Tuấn Anh 8A8 08/10/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 43/97 đ 3/2 P. XK Tô Minh Châu 8A8 04/09/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 246/24 đ Tầm Vu P. HL Lý Trần Thúy Diễm ...

Lớp 8A7

Trần Minh Chánh 8A7 25/10/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 132/8/6 đ 3/2 P. HL Lê Phú Cường 8A7 07/04/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 184/3 đ Nguyễn Thị Minh Khai P. XK Nguyễn Linh Duy 8A7 07/04/1993 Cần Thơ - Cần Thơ 132/33 đ 3/2 P. HL Trần Nguyễn Đại Dương 8A7 ...

Lớp 8A6

Nguyễn Thị Huỳnh Anh 8A6 x 20/10/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 3/7 đ 30/4 P. XK Trần Thị Hồng Ân 8A6 x 06/01/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 27/4 đ Mậu Thân P. XK Đào Thiệân Bình 8A6 05/10/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 216/25G đ Tầm Vu P. HL Cao Phú...

Lớp 8A5

Trần Thị Hoàng Anh 8A5 x 09/01/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 36/4 đ 3/2 P. HL Lê Hà Kiều Anh 8A5 x 25/02/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 73 đ 30/4 P. HL Trần Quốc Anh 8A5 22/04/1996 Cần Thơ - Cần Thơ Cạnh 98/3 đ P. AB Trần Ngọc Hồng...

Lớp 8A4

Nguyễn Thị Trúc An 8A4 x 12/02/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 174 đ 3/2 P. HL Vũ An 8A4 30/08/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 76/1 đ Tầm Vu P. HL Nguyễn Ngọc Ánh 8A4 x 23/02/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 331 đ 91B P. AK Nguyễn Phan Mạnh Cường 8A4 ...

Lớp 8A3

Ung Khương An 8A3 05/03/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 212/79 đ Nguyễn Thị Minh Khai P. XK Nguyễn Thị Như An 8A3 x 00/00/1996 Châu Thành - Cần Thơ 118/3 đ 30/4 P. HL Trần Nhật Anh 8A3 x 05/07/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 148/238 đ 3/2 P. HL Nguyễn Ngọc...

Lớp 8A2

Nguyễn Vân An 8A2 x 04/01/1996 Châu Thành - Cần Thơ 233 đ 3/2 P. HL Nguyễn Đức Anh 8A2 11/06/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 148/150/13 đ 3/2 P. HL Nguyễn Ngọc Lan Anh 8A2 x 02/12/1996 Cần Thơ - Cần Thơ 263 đ 30/4 P. XK Trần Thị Ngọc Ánh 8A2 ...

Liên kết các trang của Sở GD và Phòng GD

500 thành ngữ tiếng Anh

CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

Trắc nghiệm nghề nghiệp

Những nhân vật nổi tiếng thế giới

PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

Thư giãn ngày hè

Thư giãn ngày hè - Phần hướng dẫn

Trò chơi ô chữ