CLICK ĐỂ VÀO DIỄN ĐÀN

Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Lương Thế Vinh.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Gốc > Tư liệu >  (16 thư mục)


Toán học  (0 bài)

Vật lý  (35 bài)
 • Dongcodottrong.swf
 • 0.ap_suat_chat_long_2.swf
 • Dc4ky.swf

 • Hóa học  (0 bài)

  Sinh học  (7 bài)
 • 0.(13).jpg
 • 0.(20).jpg
 • 0.(16).jpg

 • Lịch sử  (18 bài)
 • DuongmonHCM.flv
 • 0.TuyenNgonDocLap.flv
 • Video_L_Quc_Tang_ca_c_H_SH_suu_tm.flv

 • Địa lý  (4 bài)
 • 0.Cau_quay.gif
 • Dong_bien.bmp
 • HeMatTroi1.flv

 • Ngữ văn  (4 bài)
 • THUE_MAU.swf
 • BAN_LUAN_VE_PHEP_HOC1.swf
 • TIM_HIEU_BAI_TOI_YEU_EM_CUA_PUSKIN.swf

 • GDCD - GDNGLL  (5 bài)
 • Song_than.jpg
 • 0.Lu_o_mien_Trung.flv
 • 0.VS1.flv

 • Âm nhạc  (31 bài)
 • Scan0013.jpg
 • 0.Bai_ca_H-_Chi_Minh_-_Bai_hat_hay_nh-t_v-_Bac_H-_-_Bai_ca_Ho_Chi_Minh_-_Bai_hat_hay_nhat_ve_Bac_Ho_-_Windows_Forums_-_Khoi_ngu-n_cong_ngh-_2.flv
 • Mp3

 • Mỹ thuật  (7 bài)
 • 0.LOGO_LTV.bmp
 • 0.LogoCongdoan.jpg
 • 0.(4)1.jpg

 • Thể dục  (60 bài)
 • 0.Clip_-_Clip_Ky_thuat_boi_loi_-_Xem_clip_tai_Video_Zing.flv
 • 0.Cac_s-_c-_trong_th-_thao_-_du-ng_dua_tai_n-n_cac_tai_danh_gia_th-_thao.flv
 • 0.kythuatgiaobong.flv

 • Công nghệ  (30 bài)
 • Balloon_popping.flv
 • Ballerina_pointe1.flv
 • Ballerina_pointe.flv

 • Tin học  (8 bài)
 • Donghodemnguoc_2a.swf
 • Donghodemnguoc_beca.swf
 • Donghodemnguoc_kysi.swf

 • Ngoại ngữ  (0 bài)


  Tư liệu khác  (91 bài)
 • Huy_hieuioe.jpg
 • Co_webioe.jpg
 • 0.01-231.gif
 • Liên kết các trang của Sở GD và Phòng GD

  500 thành ngữ tiếng Anh

  CẢNH ĐẸP VIỆT NAM

  Trắc nghiệm nghề nghiệp

  Những nhân vật nổi tiếng thế giới

  PHÒNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC

  Thư giãn ngày hè

  Thư giãn ngày hè - Phần hướng dẫn

  Trò chơi ô chữ